Ürdün’de İhracat ve Yatırım Yapmak için Nedenler

Ürdün’de İhracat ve Yatırım Yapmak için Nedenler

Ürdün, Arap Yarımadası'nın kuzeyinde ve Batı Asya'da bulunan bir Arap Müslüman ülkesi olup, kuzeyinde Suriye, doğusunda Irak, güney ve güneydoğusunda Suudi Arabistan, batısında ise İsrail ve Filistin (Batı Şeria) ile komşudur.

Read More
Ticaretin Kolaylaştırılması Uygulamaları Nelerdir?

Ticaretin Kolaylaştırılması Uygulamaları Nelerdir?

Yetkilendirilmiş Yükümlü; gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan, kendi oto kontrolünü yapabilen güvenilir firmalara gümrük işlemlerinde bir takım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan uluslararası bir statüdür.

Read More
Hizmet İhracatı Nedir?

Hizmet İhracatı Nedir?

İhracat denildiğinde hepimizin ilk aklına gelen çoğunlukla mal ihracatı oluyor. Mal ihracatının yanı sıra ihracatın bir diğer önemli kalemi de hizmet ihracatıdır.

Read More
İhracata Başlangıç Adımları

İhracata Başlangıç Adımları

İhracata başlayabilmek için, Türkiye sınırları içerisinde resmi olarak kurulmuş bir firmaya sahip olmanız gereklidir.

Read More
E-İhracatın Adımları

E-İhracatın Adımları

E-Ticaretin yaygınlaşması ile firmalar yerel pazarların yanı sıra global pazarlarda da ürünlerini alıcılarla buluşturmak için çalışmalar yaparak E-ihracata adım atıyorlar.

Read More
İhracatta Pazarlama

İhracatta Pazarlama

İhracat yaparken ürünlerimizi yurt dışındaki alıcılara ulaştırmak için pazarlama kanallarını aktif bir şekilde kullanırız.

Read More
İhracat Yaparken Hedef Ülke Seçiminin Önemi

İhracat Yaparken Hedef Ülke Seçiminin Önemi

İhracat, özellikle gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeler için hayati önem taşımaktadır.

Read More
2020 – 2021 Dönemi Hedef ve Öncelikli Ülkelere Verilen İlave Destekler

2020 – 2021 Dönemi Hedef ve Öncelikli Ülkelere Verilen İlave Destekler

Ticaret Bakanlığı, her yıl düzenli olarak stratejik planlarına ve Türkiye’nin ihracat hedefine paralel olarak ihracatçı firmalar için birçok destek sunmaktadır.

Read More
İhracata Başlarken Hangi Zorluklarla Karşılaşıyoruz?

İhracata Başlarken Hangi Zorluklarla Karşılaşıyoruz?

İhracat yapmak hem firmalara hem de içinde bulunduğu ülke ekonomisine oldukça yüksek katma değer sağlayan bir ticari olgudur.

Read More
İhracatın Temel Unsurları

İhracatın Temel Unsurları

İhracat yapan firma konumuna gelmek Türkiye’de bir çok firmanın hayalidir. Küreselleşen dünya ekonomisinde yer edinmek, yurtiçi döviz girdisini arttırmak, satış hacmini arttırmak, yeni pazarlara açılmak ihracatın sağladığı faydalardan bazılarıdır.

Read More