Post

Yurt Dışı Fuar Destekleri

Dijitalleşmenin son yıllarda hayatımızdaki yerinin artmasıyla birlikte pazarlama yöntemleri de geleneksel yöntemlerden biraz daha farklılaştı. Artık şirketler müşterilerine ulaşmak için birçok farklı pazarlama kanalını seçebiliyor. Özellikle dijital alanda her geçen yıl çok önemli değişiklikler gerçekleşiyor. Tüm bu değişim ve dönüşümle birlikte hala geleneksel pazarlama yöntemlerinden bazıları etkinliğini koruyor. Bunlardan bir tanesi de Fuarlar. Fuarlar özellikle B2B iş modelinde faaliyet gösteren şirketler için yeni müşterilere ulaşma ve şirketlerinin tanıtımını yapma aşamasında önemli bir yere sahiptir.

 

Ticaret bakanlığı, şirketlerin yurt dışında gerçekleştirilen fuarlara katılmalarını teşvik etmek amacıyla belirli yurt dışı fuar destekleri sunar. Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş organizatörler tarafından yurt dışı fuarlara yönelik gerçekleştirilen tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi ile her sektörden ve her düzeyde firmanın uluslararası pazarlara girmeleri, hali hazırda ihracat yaptıkları pazarlarda tutunmaları ve mevcut pazarlarına yenilerini katmaları yoluyla ihracatın artması hedeflenmektedir.

Yurt dışı fuar desteklerinden hangi firmalar yararlanabilir?

Yurt dışı fuar desteklerinden Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket ile Türkiye’de yerleşik üretici / imalatçı organizasyonları yararlanabilmektedir.

 

Kimler başvuru yapabilir?

T.C. Ticaret Bakanlığınca yetkilendirilmiş organizatörler tarafından düzenlenen yurt dışı fuar organizasyonlarına veya T.C. Ticaret Bakanlığınca belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara katılım sağlayan Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirketler ile aynı üretim dalında faaliyette bulunan üretici ve imalatçı şirketleri bir araya getiren ve temsil eden Türkiye’de yerleşik üretici/imalatçı organizasyonları (federasyon, birlik, dernekler) başvuruda bulunabilmektedir.

 

Yurt dışı fuar destekleri için nereye başvuru yapılır?

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri

 

Yurt Dışı Fuar Desteğinin Unsurları:

Firmaların ve üretici/imalatçı organizasyonlarının yurt dışında düzenlenen fuarlara katılımlarına yönelik olarak; T.C. Ticaret Bakanlığınca yer kirası, nakliye, ulaşım ve standa ilişkin giderler esas alınarak metrekare bazında belirlenen desteğe esas tutar kapsamında destek sağlanmaktadır. Desteğe esas tutar, hedef ülkeler için %70, diğer ülkeler için ise %50 oranı üzerinden hesaplanarak belirlenmektedir.

Firmaların ve üretici/imalatçı organizasyonları metrekare bazında belirlenen desteğe esas tutar çerçevesinde, 2020 yılı için genel nitelikli fuarlarda 77.000 TL’ye, sektörel nitelikli uluslararası fuarlarda 117.000 TL’ye ve prestijli fuarlarda 394.000 TL’ye kadar desteklerden yararlanabilmektedir. T.C. Ticaret Bakanlığınca görevlendirilen organizatörlerin, yurt dışı fuar organizasyonuna yönelik tanıtım amacıyla yurt dışında gerçekleştirdikleri tanıtım faaliyetleri destek kapsamındadır. 1 Temmuz 2017 tarihi itibariyle yurt dışı fuar desteği mevzuatında köklü değişikliğe gidilmiş olup, destek mevzuatı daha basit ve sade bir hale getirilerek işlemlerin en aza indirilmesi ve destek ödeme sürecinin hızlandırılması sağlanmıştır. Böylece, ihracatçı firmaların yurt dışında daha çok fuara katılımlarının ve daha fazla pazarda boy göstermelerinin temini, dolayısıyla ihracatımızın ve ihracatımızda pazar çeşitliliğinin arttırılması hedeflenmektedir.

 

Yurt dışı fuarlar için 2020 yılında belirlenen desteklerin üst limit bilgilerini aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

 

 

Kaynak: www.ticaret.gov.tr , Devlet Yardımları Rehberi

 

You May Also Like