Post

Türkiye’nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesine Taze Meyve İhracatı

Türkiye yaş meyve ihracatında dünyada önemli bir yere sahiptir. TÜİK verilerine göre Türkiye’de yaş meyve üretim arazisi 21,484,829 dekar alana sahip olup toplam ekilmeye uygun tarım arazisinin yaklaşık yüzde 9,3’ünü oluşturmaktadır. Yaş meyve üretimi 2019 yılında 17 milyon 728 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Yaş meyvelerin üretim miktarına bakıldığında birinci sırada üzüm yer almaktadır. Üzümü sırasıyla; elma, portakal, limon ve kayısı takip etmektedir.

Türkiye’nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) Bölgesine gerçekleştirdiği yaş meyve ihracatı Türkiye’nin ekonomisi için büyük önem taşımaktadır. Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) Bölgesindeki ülkeler; Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Cezayir, Fas, Filistin, Irak, İran, İsrail, Katar, Kuveyt, Libya, Lübnan, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün ve Yemen’den oluşmaktadır.

 

Türkiye’nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesine Taze Meyve İhracatı

Türkiye’nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesine gerçekleştirdiği yaş meyve ihracatı verilerine baktığımızda 2019 yılında en çok yaş meyve ihracatının gerçekleştiği ülke olarak Irak’ı görüyoruz. Irak’a 2019 yılında Türkiye’den gerçekleştirilen yaş meyve ihracatının toplam değeri 128 milyon dolardır. Bu değerle Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesine yapılan yaş meyve ihracatının yüzde 55’ini oluşturur.

2019 yılında Türkiye’den en çok yaş meyve ihracatı yapan ikinci büyük MENA ülkesi 45 milyon dolar ihracat değeri ile Suudi Arabistan olmuştur. Suudi Arabistan’a yapılan yaş meyve ihracatı, 2019 yılında MENA bölgesine yapılan toplam yaş meyve ihracatının yüzde 20’sini oluşturmaktadır.

 

Türkiye’nin Orta Doğu’ya İhracat Potansiyeli Yüksek Taze Meyveler

İhracat Potansiyeli; Türkiye ile Ortadoğu arasındaki taze meyveler ürün grubunun geçmiş ticari verileri (Ortadoğu ülkelerinin ürüne olan talepleri ve ürün grubunun ülkeye giriş koşulları ile Türkiye’nin arz bileşeni) analiz edilerek hesaplanmış ileriye dönük ekonomik tahminleme modelidir.

İhracat potansiyelini gösteren veriler bize çok büyük yol gösterici bilgiler sunmaktadır. MENA bölgesi için ürün bazında incelediğimizde; en yüksek ihracat potansiyeline sahip ilk üç ürününde narenciye kategorisinde yer aldığını görmekteyiz. MENA bölgesine Türkiye’nin ihraç edebileceği en yüksek ihracat potansiyeline sahip ürünler arasında ilk sırada limon yer almaktadır. Limon’un MENA Bölgesine 2014 – 2018 yılları arasında ortalama yıllık ihracat değeri 80 milyon dolar iken yıllık potansiyel ihracat değerinin yıllık 167 milyon dolar olduğunu görmekteyiz.

İkinci sırada yer alan mandalinanın ise 2014 – 2018 yılları arasında MENA bölgesine gerçekleşen ortalama ihracat değeri 73 milyon dolar iken aslında gerçekleşebilecek yıllık potansiyelinin 142 milyon dolar olduğunu görüyoruz.

Unutmamak gerekir ki potansiyelin gerçekleştirilebilmesi için sadece üretim veya sadece alıcı ülkenin talebi yeterli olmamaktadır. Potansiyele yaklaşmamızı sağlayacak üretim ve talebin yanı sıra devletin sağladığı teşvikler, gümrük prosedürleri, ithalatçı ülkenin ürünler için zorunlu tuttuğu koşullar ve ürünlerin sahip olması gereken özellikler, lojistik süreçler, pazarlama faaliyetleri, ihracatçı firmaların dijitalleşmeyle uyum sağlayabilecekleri yeni satış kanalları kazanmaları gibi tüm etkenler ihracat potansiyeli olan ürünlerin satışlarını arttırmada büyük önem taşımaktadır.

 

Türkiye’nin Kuzey Afrika’ya İhraç Potansiyeli Yüksek Ürünler

Kuzey Afrika bölgesindeki ihracat potansiyelini incelediğimizde; ilk sırada elmaların yer aldığını görmekteyiz. Kuzey Afrika’ya ihraç edilen elmaların 2014 – 2018 yılları arasındaki ortalama yıllık ihracat değeri 3 milyon dolar iken yıllık ihracat potansiyeli 37 milyon dolardır. Bu fark elma ihracatçıları için Kuzey Afrika bölgesinin önemini ve potansiyelini vurgulamaktadır. İkinci sırada yer alan yaş meyve kategorisindeki eriklerin MENA bölgesine ihracat potansiyelinin 4,5 milyon dolar olduğu ancak 2014 – 2018 yılları arasında gerçekleşen ortalama yıllık ihracat rakamının 39 bin dolar olduğunu görmekteyiz. Bu rakamlarla erikler MENA bölgesine ihracat potansiyeli en yüksek yaş meyve kategorisinde ikinci sırada yer almaktadır.

You May Also Like