Post

Türkiye’nin 2019 Yılı Sanayi Sektörü İhracatı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’in açıkladığı 2019 ihracat rakamlarına göre, Türkiye’deki sanayi sektörü ihracatı 138 Milyar Dolar ile ihracattaki ana sektörler arasında birinci sırada yer almaktadır. Bu değerle sanayi sektörü ihracatının toplam ihracattaki payı yüzde 76’dır.

Ülkemizin ihracatında çok önemli bir yere sahip olan sanayi sektörü için detaylı alt gruplar bazında rakamları, 2019 ihracat değerleri ile birlikte bir önceki yıla kıyasla yaşanan değişimi ve toplam ihracattaki payını aşağıdaki tablo üzerinden inceleyebiliriz.


Tabloyu detaylı olarak incelediğimizde görebileceğimiz gibi Sanayi sektörü ürünlerinde ilk sırayı 2019 yılında gerçekleştirdiği 30 Milyar Dolar ihracat rakamı ile Otomotiv Endüstrisi alıyor. Otomotiv Endüstrisinin 2019 yılında toplam ihracattaki payı yüzde 22 olmuştur. İller bazında incelediğimizde ise Bursa, 8,3 Milyar Dolar ihracat rakamıyla birinci sırada yer almaktadır. Bursa’dan sonra ikinci sırada bulunan Kocaeli, 2019 yılında 6,8 Milyar Dolar değerinde Otomotiv Endüstrisi ihracatı gerçekleştirmiştir. İstanbul ise 6,4 Milyar Dolar ihracat ile üçüncü sırada yer almaktadır. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin açıkladığı veriler incelendiğinde 5 ilin 2019 yılında 1 Milyar Doların üzerinde Otomotiv Endüstrisi ihracatı gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bu iller sırasıyla, Bursa, Kocaeli, İstanbul, Sakarya ve Ankara’dır. Türkiye’nin 2019 yılında bu Otomotiv Endüstrisinde en çok ihracat yaptığı ülke 4,3 Milyar Dolar ihracat rakamı ile Almanya’dır. İkinci sırada ise 3,4 Milyar Dolar ihracat rakamı ile Fransa bulunmaktadır. 2019 yılında Otomotiv Endüstrisinde 1 Milyar Doların üzerinde ihracat rakamına ulaştığımız diğer ülkeler sırasıyla, İtalya, Birleşik Krallık, İspanya, Slovenya, Hollanda, Belçika, Polonya ve Amerika Birleşik Devletleri’dir.

2019 yılında gerçekleşen sanayi sektörü ihracatında Kimyevi Maddeler ve Mamulleri bir önceki yıla kıyasla sanayi sektörü ürünleri arasında hacim olarak en yüksek artışı gerçekleştirmiştir. Kimyevi Maddeler ve Mamullerinin 2018 yılı ihracat değeri 17,3 Milyar Dolar iken 2019 yılında 20,5 Milyar Dolar ihracat değerine ulaşmıştır ve toplam ihracattaki payı yüzde 14’tür.

Oransal olarak verileri incelediğimizde ise bir önceki yıla kıyasla en çok değişim yüzde 34,6 ile Savunma ve Havacılık Sanayii alanında gerçekleşmiştir. 2019 yılında ihracat değeri 2,7 Milyar Dolara ulaşmıştır. Savunma ve Havacılık Sanayii sektöründe en çok ihracatın gerçekleştiği ay olan Kasım ayında 360 Milyon 284 Bin Dolar ihracat gerçekleşmiştir. 2019 yılında Savunma ve Havacılık Sanayii sektöründe 1,3 Milyar Dolar ile en fazla ihracat gerçekleştiren il ise Ankara olmuştur.

You May Also Like