Post

Türkiye & Hindistan Doğal Taş Ticareti

Hindistan, gelişmekte olan ülkeler arasında hızlı gelişen, büyük bir pazardır. Çin’den sonra Asya kıtasının en önemli ekonomik gücü olan Hindistan, Türk firmaları için çok sayıda sektörde iş birliği olanağı ve ihracat potansiyeli barındırmaktadır. Ülke, 2018 yılı itibariyle, Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) bakımından dünyanın yedinci büyük ekonomisi olmuştur. Hindistan’ın gayri safi yurtiçi hasılasını (GSYİH) oluşturan sektörlere bakıldığında, hizmetler sektörünün 2019 – 2024 yılları arasında yıllık ortalama %9,3 oranında artış göstermesi ve 2024 yılında milli hasılanın %48’ini teşkil etmesi; sanayi sektörünün canlı yatırım ortamından istifade ederek söz konusu dönemde yıllık ortalama %8,7 oranında büyümesi; tarım sektörünün ise muson yağmurlarına büyük oranda bağımlı kalmaya devam etmesi ve 2019 – 2024 döneminde beklenen yavaş büyüme performansı neticesinde kırsal kesimdeki gelir artışının sınırlı olması beklenmektedir. Son 5 yılda Hindistan ekonomisi yıllık ortalama %7,1 büyüme gerçekleştirmiştir. Hindistan’ın, 2030 yılında Çin’in ardından dünyanın en büyük 2. ekonomisi olması beklenmektedir. Ekonominin gelişmesine bağlı olarak Hindistan’ın sanayi üretimi, yatırımları ve dış ticaretinde de artış beklenmektedir.

Hindistan doğal taş sektörü, üretim, istihdam, yatırım ve ihracat açısından Hindistan’daki en önemli sanayilerden biridir. Doğal taş çeşitleri arasında pazarda en fazla tüketileni mermerdir. Başlıca tüketim alanları, inşaat sektörü, güzel sanatlar ve dekorasyon olan doğal taşların, en geniş kullanım alanını inşaat sektörü teşkil eder. Binaların iç ve dış kaplamaları, dekorasyon işleri, anıtlar, heykeller ile süs ve hediyelik eşya imalatı önemli tüketim alanlarını oluşturur. Özellikle binaların iç kısımlarında yer döşemesi ve duvar kaplaması olarak, merdiven basamaklarında, sütunlarda, şöminelerde, mutfak ve banyolarda kullanılır. İç dekorasyon malzemesi olarak masa, sehpa ve çeşitli mobilyaların üretiminde kullanılır. Hediyelik eşya ve el sanatları alanında ise, vazo, biblo, avize, şekerlik, kül tablası vs. yapımında özellikle renkli mermerler kullanılmaktadır. Mezar ve mezar taşlarında da önemli miktarda mermer tüketilmektedir.

Dünyanın 7. büyük yüzölçümüne sahip olan Hindistan, doğal taş konusunda geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Doğal taş çeşitleri arasında granit, mermer, kum taşı, kireç taşı, kayrak taşı ve kuvarsit yer almaktadır. Mermer rezervlerinin yoğunlaştığı bölgeler: Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh, Haryana ve Andhra Pradesh eyaletleridir. Rajasthan eyaleti, Hindistan’ın toplam mermer üretiminin %90’ını elinde bulunduran önemli bir mermer deposudur. Gujarat ve Madyha Pradesh eyaletleri özellikle ince taneli mermer üretiminde öndedir. Bihar, Jammu-Kaşmir, Maharashtra, Sikkim, Uttar Pradesh ve Bengal eyaletlerinde ise yeni mermer çeşitleri üretilmeye başlamıştır.

Hindistan’ın toplam doğal taş ithalatı, 2018 yılında 2017 yılına göre %15,6 oranında azalmıştır. Ancak, Türkiye, Hindistan doğal taş pazarındaki payını artırmaya devam etmiştir. Hindistan’ın toplam doğal taş ithalatında ülkemiz 2017 yılında %25,1 oranında bir payla İtalya’nın ardında ikinci sırada yer almıştır. 2018 yılında ise Türkiye’nin pazar payı %29,2’ye ulaşmış olup Hindistan’ın en büyük doğal taş tedarikçisi konumuna yükselmiştir. İthalat yapılan diğer önemli ülkeler; Çin, Vietnam, Umman, Sri Lanka, Birleşik Arap Emirlikleri, Norveç, Yunanistan, Portekiz, Brezilya ve İspanya’dır.

Hindistan’ın doğal taş ithalatı, ağırlıklı olarak 2515 GTİP numarasında yer alan ham-blok mermer ve travertende olmaktadır. Bu grupta Türkiye pazarın %44’üne, İtalya %33’üne sahiptir. Ham-blok mermer ithalatında son yıllarda Türkiye’den yapılan ithalat ağırlık kazanmakta olup, Hindistan’ın 2017 yılı ithalatının %37’si Türkiye’den gerçekleştirilmişken, 2018 yılında ülkemizin payı %44’e yükselmiştir.

Türkiye’nin doğal taş üretim ve işleme kapasitesi dikkate alındığında, bu sektörde iki ülke arasındaki ticaretin istenilen düzeyde olmadığı görülmektedir. İki ülke arasında doğal taş sektöründeki dış ticaret hacmimiz 2017 yılında bu ülkeye ihracatımızın artmasına bağlı olarak 154 milyon dolar olurken, 2018 yılında ithalatımızdaki azalışa bağlı olarak 131 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. 2018 yılında Hindistan’a ihracatımız %6,3 oranında artarken, ithalatımız %40,7 oranında azalmıştır.

Trademap verilerine göre, 2018 yılında toplam doğal taş ithalatı 328 milyon Dolar olan Hindistan’ın ithalat yaptığı ülkeler sıralamasında Türkiye, önceki yıllarda ilk sırada yer alan İtalya’yı geçerek birinci sırada yer almıştır. Hindistan’a doğal taş ihracatı yapan firma sayımız, 2016 yılında 145, 2017 yılında 239 ve 2018 yılında 216 olmuştur.

Rekabetin yüksek olduğu Hindistan doğal taş pazarında, kalite, fiyat, çeşit ve kolay ulaşılabilirlik pazar payının artırılmasındaki en etkili unsurlar olacaktır. Bu nedenle firmalarımızın bu pazarda başarılı olabilmeleri için özellikle kalite ve fiyattan ödün vermemeleri gereklidir. Ayrıca pazarda diğer firmalar arasında öne çıkabilmek için, orta ve üst gelir düzeyine sahip tüketicilere hitap eden ürünlerle pazara girmek avantaj sağlayacaktır.

 

Doğal taş sektöründe Hindistan’dan yaptığımız ithalat, 2018 yılında bir önceki yıla göre %40,7 oranında azalarak 40,8 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İthalatın yaklaşık %93’ü işlenmiş granit olarak gerçekleşmiştir. Dünya çapında önemli bir granit tedarikçisi olan Hindistan’dan gerçekleştirdiğimiz granit ithalatı, ülkemizdeki granit rezervlerinin iç talebin karşılanmasında yetersiz kalmasından kaynaklanmaktadır. Blok mermer ve traverten ithalatımız ise yok denecek kadar azdır.

Kaynak: Ticaret Bakanlığı, Hindistan Doğal Taş Sektörü Yerinde Pazar Araştırması

You May Also Like