Post

Lübnan Dış Ticareti ve Türkiye ile İlişkisi

Lübnan Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz’in kıyısında yer alan bir Arap ve Orta Doğu ülkesidir.  Nüfusu 6 milyonun üzerinde olan Lübnan’ın başkenti Orta Doğu’nun en pahalı şehirlerinden birisi olan Beyrut’tur. Lübnan, %93 Arap nüfusuyla etnik açıdan homojen bir ülkedir. Resmi dil olarak Arapça konuşulmaktadır ayrıca Arapçanın yanı sıra Fransızca ve İngilizce de ülkede 2. ve 3. dil olarak konuşulabilmektedir.

Türkiye ve Lübnan arasındaki ilişkiler 2000’li yılların başından itibaren durağanlıktan sıyrılıp gelişme aşamasına geçmiştir. Türkiye ve Lübnan arasında 2004 yılında “Yatırımların Teşviki ve Karşılıklı Korunması Anlaşması” ile “Çifte Vergilendirmeyi Önlenmesi Anlaşması” imzalanmıştır.

Türkiye ve Lübnan arasındaki ikili ticaretin sahip olduğu esas potansiyelin her iki ülkenin de menfaatleri konusunda değerlendirilebilmesi amacıyla, 24 Kasım 2010 tarihinde Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmıştır. Serbest Ticaret Anlaşması’nın ülkemizdeki onay süreci 11 Mart 2013’te tamamlanmıştır. Anlaşmanın hayata geçirilebilmesi için Lübnan tarafındaki iç onay sürecinin tamamlanması beklenmektedir. (T.C. Dışişleri Bakanlığı). 

Lübnan ile 2011-2013 döneminde 1 Milyar Dolar seviyesindeki ikili ticaret hacmi, bölgesel ve küresel siyasi/finansal/ekonomik krizler nedeniyle düşüş trendine girmiş, 2017 yılında ise, tekrar 1 Milyar Dolar seviyesine ulaşmıştır.

 

Türkiye – Lübnan Dış Ticaret Göstergeleri (1.000 Dolar)

Türkiye’nin Lübnan’a İhracatı

Başlıca İhraç Ürünleri (1.000 Dolar)

Lübnan’a olan ihracatımızda mücevherat, demir-çelik çubuklar ve kek-bisküvi ilk sıralarda bulunmaktadır. Lübnan’ın 2017 ve 2018 yıllarına ait ithalatında Türkiye 6. sırada yer almıştır. Ülkenin toplam ithalatı içindeki payımız ise 2018 yılında %4,7 oranında olmuştur. Türkiye’den Lübnan’a yapılan ihracatın, 2015-2018 döneminde artış trendinde olduğu görülmektedir.

Türkiye’nin Lübnan’dan İthalatı:
Lübnan’dan en çok hurda demir ve işlenmemiş altın ithal edilmektedir. 

Başta hurda demir olmak üzere, metaller ithalatın büyük kısmını oluşturmaktadır.

Lübnan’ın en çok ithalat yaptığı ilk beş ülke Çin, Yunanistan, İtalya, ABD ve Almanya’dır. Türkiye ise 6. Sırada yer almaktadır.

 

Kaynak: Ticaret Bakanlığı, www.ticaret.gov.tr , Wikipedia

You May Also Like