Post

İhracatta Pazarlama

İhracat yaparken ürünlerimizi yurt dışındaki alıcılara ulaştırmak için pazarlama kanallarını aktif bir şekilde kullanırız. Yurt içi satış için kullandığımız pazarlama kanallarından farklı olarak ihracat yapacağımız ülkenin pazar dinamiklerine uygun pazarlama stratejileri belirlememiz gerekir.

Hedef pazardaki rekabet, mevcut firmaların pazarlama aktiviteleri ve stratejileri, pazar payı gibi birçok unsur ayrıntılı bir şekilde incelenmelidir.


Günümüz dış ticaretinde, global pazarlarda artık geleneksel çalışmalar yerini modern ve zamanın ruhunu yakalayan, sınırları ortadan kaldıran çalışmalara bırakmış durumdadır. Güncel trendlere uyum sağlayarak pazarlama planını oluşturmak firmanızı bir adım ileriye taşıyacaktır.

Hedef pazar ve bu pazar için gerekli pazarlama faaliyetleri planlanırken ürünün kalitesi, maliyeti, teslimat & lojistik koşulları ve hedef müşterilere uygunluk gibi kriterler iyi bir planlama ile belirlenmelidir.

İhracatın ve pazara girilecek ürünün ayrıntıları belirlendikten sonra; pazarın büyüklüğü, hedef kitlenin demografik özellikleri, satın alma alışkanlıkları analiz edilerek doğru ve çağdaş bir strateji ortaya konmalıdır.

Bu strateji belirlendikten sonra ürünün / hizmetin hedef pazara nasıl ulaştırılacağı sorusu cevaplanmalıdır. 

 

Ürün 3 şekilde hedef pazara ulaştırılabilir:

  • Doğrudan tüketiciye
  • Toptancılar aracılığıyla tüketiciye
  • Perakendeciler aracılığıyla tüketiciye

 

Ayrıca pazarlama stratejileri içerisine sosyal medya kullanımını ve dijital pazarlamanın araçlarını dahil etmemiz gerekir. Bu sayede sadece ürününüz veya hizmetinizi hedef kitlenize ulaştırmakla kalmaz hedef kitlenizin de ürün ve markanızla ilgilenmesini sağlayarak potansiyel müşterilerin talebini yaratmak mümkündür.

You May Also Like