Post

İhracatçılar için Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği

İhracata yeni başlayacak firmalar veya ihracat yapan fakat yeni pazarlara açılmak isteyen firmalar için ürünlerini sunacakları pazarların detaylı analizini yapmak çok önemlidir. Her pazar kendi içinde ayrı dinamiklerin bulunduğu, kitlelerin satın alma alışkanlıklarının değiştiği birçok elementi içerisinde barındırır. Firmalar, yurt dışı pazarlara sunacakları ürünler için detaylı bir pazar araştırması gerçekleştirerek pazardaki fırsatları ve riskleri ön görmüş olurlar.

Ticaret bakanlığı tarafından ihracatçılar için sunulan Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği sayesinde ihracatçı firmalar pazar araştırmalarını yaparken karşılaştıkları masraflar için destek alabilirler.

Bu desteğin amacı; yeni ihraç pazarları yaratılması ve geleneksel pazarlarda pazar payımızın artırılması için şirketlerin yurt dışı pazar araştırması gezilerinin desteklenmesidir. Bu destekle birlikte şirketlerin ihracat gerçekleştirmek istedikleri hedef pazarlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini artırmaları, potansiyel müşterileri ile iş görüşmeleri gerçekleştirmeleri sağlanmaktadır.


Peki yurt dışı pazar araştırması desteği için kimler başvurabilir?

Türk Ticaret Kanunu’nun 124’üncü maddesinde belirtilen sınai ve / veya ticari faaliyette bulunan kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketler yurt dışı pazar araştırması desteği için şirketlerin yerleşik oldukları şehre göre belirlenen T.C. Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlükleri’ne başvuru yapabilirler.

 

Yurt Dışı Pazar Araştırması kapsamında hangi desteklerden ne kadar yararlanılabilir?

Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında en fazla iki şirket çalışanının uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla araç kiralama giderleri ile kişi başına günlük 150 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda + kahvaltı) giderleri desteklenmektedir. Türkiye’den gidiş ve Türkiye’ye dönüş hariç olmak üzere, en fazla 10 (on) günlük kısmı ve bir takvim yılı içerisinde en fazla 10 yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir.

 

Kaynak: Ticaret Bakanlığı – Devlet Yardımları Rehberi

You May Also Like