Post

İhracata Başlangıç Adımları

 

İhracata başlayabilmek için, Türkiye sınırları içerisinde resmi olarak kurulmuş bir firmaya sahip olmanız gereklidir.

Firma kurulum işlemleri için izlenecek yollar aşağıdaki gibidir;

 • Mali müşavir ile anlaşma
 • Şirket sözleşmesi hazırlama
 • Ticaret Sicil Memurluğu’nda kuruluş işlemleri
 • Sanayi ve ticaret odası kaydı
 • İmza sirküleri ve defter tasdiki

Firma kurulum işlemlerini tamamladıktan sonra İhracatçı Birliklerine üyelik kaydı yaptırması gerekmektedir. İhracat yapmaya başlayabilmek için TİM’e bağlı 13 Genel Sekreterlik altında örgütlenen 61 İhracatçı Birliğinden en az birine üye olmalısınız.

 

Tüm bu işlemleri tamamladıktan sonra ihracat işlemlerinin gümrüklerdeki takibi için yetkilendirilmiş bir gümrük müşaviri ile anlaşabilirsiniz. Böylelikle gümrük müşavirliği yetkilendirme adımını da tamamlamış olacaksınız. Bu sayede ürünlerin resmi gümrük işlemleri müşavir tarafından sizin adınıza gerçekleştirilecektir.

 

Bu süreçlerden sonra yapılabilecek ihracat türleri ise aşağıdaki gibidir:

 • Ön izne bağlı ihracat
 • Kayda bağlı ihracat
 • Konsinye ihracat
 • İthal edilmiş malın ihracı
 • Serbest bölgelere yapılacak ihracat
 • Bedelsiz ihracat
 • Ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat

Ön İzne Bağlı İhracat

Uluslararası anlaşma, kararname veya kanun gereği, belirli bir merciden ön izin alınarak yapılan ihracat türüdür. 

Kayda Bağlı İhracat

Müsteşarlık tarafından yayımlanan tebliğ ile belirlenen ürünlerin ihracatının yapıldığı türdür. 

Konsinye İhracat

Bu ihracat türünün başvuruları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne yapılmaktadır. Konsinye olarak onaylanan gümrük beyannamelerinin 30 gün içinde gümrük idaresine bildirilmesi gerekmektedir.

İthal Edilmiş Malın İhracatı

Serbest dolaşıma girmiş yeni veya kullanılmış malın ihracı belirlenen genel hükümler alanında yapılır. İhracatın desteklenmesi kararından dolayı iade hükümleri saklı tutulmaktadır. 

Serbest Bölgelere Yapılacak İhracat

Bu bölgelere yapılan ihracat, genel ihracat hükümlerine bağlıdır. Yine de farklı mevzuat hükümleri saklıdır.

Bedelsiz İhracat

Bedelsiz ihraç edilmesine izin verilen mallar aşağıdaki gibidir:

 • Gerçek veya tüzel kişiler tarafından götürülen veya gönderilen hediyeler, miktarı ticari teamüllere uygun numuneler ile reklam ve tanıtım malları, yeniden kullanıma veya geri dönüşüme konu ithal edilmiş mal ve ambalaj malzemeleri.
 • Daha önce usulüne uygun olarak ihraç edilmiş malların bedelsiz gönderilmesi ticari örf ve adetlere uygun parçaları, fireleri ile garantili olarak ihraç edilen malların garanti süresi içinde yenilenmesi gereken parçaları.
 • Yabancı misyon mensuplarının, Türkiye’de çalışan yabancıların, yurt dışına hane nakli suretiyle gidecek Türk vatandaşlarının, daimi veya geçici görevle yurt dışına giden kamu görevlilerinin, bu durumlarının ilgili mercilerce belgelenmesi şartıyla, beraberlerinde götürecekleri, gönderecekleri veya adlarına gönderilecek mal ve taşıtlar.
 • Yurt dışında yerleşik tüzel kişiler, yabancı turistler ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının beraberlerinde götürecekleri, gönderecekleri veya adlarına gönderilecek mal ve taşıtlar.
 • Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve üniversitelerin; görevleri veya anlaşmalar gereği gönderecekleri mal ve taşıtlar.
 • Savaş, deprem, sel, salgın hastalık, kıtlık ve benzeri afet durumlarında; kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, üniversiteler, Kızılay ile kamu yararına çalışan dernek ve vakıfların gönderecekleri insani yardım malzemeleri.

Ticari Kiralama Yolu ile Yapılacak İhracat

Bu ihracat türü genel ihracat gümrük mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Kaynak: https://www.tim.org.tr

 

You May Also Like