Post

Hizmet Sektörlerine Yönelik Devlet Yardımları

İhracat denilince aklımıza genellikle mal ihracatı gelse de hizmet ihracatı da üzerinde konuşulması gereken, ekonomimize yüksek döviz getirisi olan bir alandır. Tüm dünyada yıldan yıla artış gösteren hizmet ihracatı dünya ticaretindeki olumsuzluklardan mal ticaretine kıyasla daha az etkilenmektedir. 1980 yılından günümüze kadar 10’ar yıllık dönemler itibarıyla hizmet ihracatı büyüme oranlarının mal ticaretinden her zaman fazla olduğu ve dünya hizmet ticaretinin mal ticaretine göre daha az dalgalanma kaydettiği görülmektedir.

Türkiye’de Ticaret Bakanlığı tarafında uluslararası ticarete konu olan hizmet gelirlerinin arttırılması ve hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi amacıyla hizmet sektörüne yönelik destek programları yönetilmektedir. Ticaret Bakanlığı, 2010 yılından itibaren teknik müşavirlik sektörüne; 2011 yılından itibaren ise ülkemizin rekabetçi olduğu ve önemli potansiyel taşıdığı değerlendirilen diğer hizmet sektörlerine yönelik olarak kapsamlı destek unsurlarını içeren devlet yardımı programlarını etkili şekilde uygulamaktadır. Destek programları kapsamında sağlık turizmi, bilişim, film – dizi, eğitim, yönetim danışmanlığı, gayrimenkul, yayıncılık, ulaştırma, lojistik, gastronomi, perakende, konaklama sektörleri, ilgili sektörlere uygun nitelikteki farklı destek unsurları ile desteklenmektedir.

 

Döviz kazandırıcı hizmet sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar olgunluk seviyelerine göre 3 aşamada değerlendirilmektedir.

  1. İhracata Hazırlık
  2. Pazarlama
  3. Markalaşma

Yukarıda belirtilen 3 aşama için destek programları aşağıdaki gibi detaylandırılmıştır.

 

  1. İhracata Hazırlık: Henüz dış pazarlara açılmamış ya da uluslararasılaşma düzeyleri başlangıç seviyesinde olan şirketler, ihracata hazırlık ve kurumsal kapasite kazandırılmasına yönelik olarak “Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi” desteği ile rapor ve danışmanlık, pazara giriş belgeleri, hizmet/ marka tescili desteklerinden yararlanabilirler.
  2. Pazarlama: Pazarlama ve pazarda tutundurma aşamasına yönelik olarak reklam ve tanıtım, fuar katılımı, yurt dışı birim, acente komisyon, ticaret ve alım heyeti desteklerinden yararlandırılmaktadır.

 

Bunun yanı sıra; destek programları, hizmet sektörlerinin özel ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenen destek unsurlarını da içermektedir. Bu çerçevede;

  • Sağlık turizmi sektöründe; hasta yol, tercümanlık ve yurt içi tanıtım/ eğitim destekleri;
  • Film/dizi sektöründe yurt dışı pazarlama, film platosu/stüdyosu kullanım, ürün/marka/ imaj yerleştirme destekleri;
  • Bilişim sektöründe oyun/uygulama geliştirme, komisyon ve pazara giriş destekleri;
  • Eğitim sektöründe yurtiçi tanıtım/eğitim desteği sağlanmaktadır.

 

      3. Markalaşma: Markalı ihracat gerçekleştirerek hizmet ihracatında yüksek katma değer yaratan kurum ve kuruluşlar ise Marka ve TURQUALITY® Destek Programları’ndan yararlanabilirler.

Kaynak: Ticaret Bakanlığı – Devlet Yardımları Rehberi

You May Also Like