Dış Ticarette Kullanılan Faturalar

Dış Ticarette Kullanılan Faturalar

Uluslararası ticaret sırasında kullanılan en önemli belgelerden biri faturalardır.

Read More
Almanya Ülke Analizi

Almanya Ülke Analizi

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya’dan sonra dünyanın en gelişmiş sanayi ülkesi ve aynı zamanda Türkiye’nin de en büyük ithalat ve ihracat ortağıdır.

Read More
Hizmet Ticaretinde Sınıflandırmalar

Hizmet Ticaretinde Sınıflandırmalar

Dünya üzerinde hızla gelişen teknoloji, mal ticaretinin olduğu kadar hizmet ticaretinin de önem kazanmasında rol oynamıştır. Hizmet ticareti de aynı mal ticaretindeki gibi hizmet ihracatı yapan ülkeye döviz girişi sağlayarak ekonomiye katkı sunmaktadır.

Read More
Gümrük Beyannamesi Nedir?

Gümrük Beyannamesi Nedir?

Gümrük Beyannamesi, ihracatta gümrük mevzuatına uygun olacak şekilde doldurularak ilgili ihracatçı birliği tarafından onaylanmasından sonra gümrük idaresine sunulan belgedir.

Read More
Romanya Ülke Analizi

Romanya Ülke Analizi

Romanya ihracatının %70’inden fazlasını Avrupa Birliği’ne gerçekleştirmektedir.

Read More